Obvestilo o ukinitvi storitve M mobil in prenosu uporabnikov storitev M mobil v predplačniški sistem Si.mobila

Na dan 01.04.2015 zaradi poslovnih razlogov ukinjamo predplačniško mobilno storitve M mobil, ki jo je pod svojo blagovno znamko tržila in ponujala družba Mercator d.d.. V dogovoru med družbama Si.mobil d.d. in Mercator d.d. se uporabniki storitev M mobil prenesejo k Si.mobilu in se jim namesto njihovega dosedanjega paketa M mobil (cena klicev znotraj lastnega omrežja: 0,07 EUR/min, cena klicev v druga slovenska mobilna in stacionarna omrežja: 0,14 EUR/min, cena sporočila SMS oz. MMS: 0,08 EUR, cena prenosa podatkov: 4,3008 EUR/MB, klicni interval: 30/30) oz. M mobil+ (cena klicev v vsa slovenska mobilna in stacionarna omrežja: 0,08 EUR/min, cena sporočila SMS oz. MMS: 0,08 EUR, cena prenosa podatkov: 4,3008 EUR/MB, klicni interval: 60/1) samodejno vključi predplačniški paket SIMPL (cena klicev v vsa slovenska mobilna in stacionarna omrežja: 0,15 EUR/min, cena sporočila SMS oz. MMS: 0,15 EUR, cena prenosa podatkov: 0,15 EUR/MB, klicni interval: 60/60, možnost zakupa 1000 enot za klice, sporočila in prenos podatkov po ceni 10 EUR). Vse navedene cene vsebujejo DDV.

Z dnem 01.04.2015 preneha prodaja M mobil vrednostnic, uporabniki pa lahko morebitne neuporabljene vrednostnice M mobila še vedno uporabijo za polnjenje predplačniškega računa in sicer do izteka veljavnosti vrednostnice. V nadalje se za polnjenje predplačniškega računa uporablja vrednostnice SIMPL, ki so na voljo na prodajnih mestih Si.mobila, v večjih trgovskih centrih, bencinskih servisih in drugod.

Za polnitve in preverjanje stanja na predplačniškem računu se po prenosu uporabnikov k Si.mobilu uporablja številko 448, namesto dosedanje številke 900. Polnitve in preverjanje stanja so omogočene tudi preko USSD klica *448# (za preverjanje stanja) in *448*XXXXXXXXXXXXXX# (za polnitve, kjer znaki X predstavljajo številko vrednostnice). Številka klicnega centra se po prenosu spremeni iz 040 40 40 90 v 040 40 40 40.

Uporabniki storitev M mobil po prenosu k Si.mobilu bodo ob koncu bonusnega obdobja 31.07.2015 še vedno deležni ugodnosti iz naslova članstva v Klubu M mobil. Pri tem bodo upoštevane polnitve do vključno 31.03.2015. Od 01.04.2015 dalje ugodnosti iz naslova članstva v klubu M mobil ne bodo deležni več. Od 01.04.2015 se lahko odločijo za pristop v SIMPL Bonus klub in prejem ugodnosti, ki jih le ta ponuja. Več informacij o SIMPL Bonus klubu in elektronska pristopnica je na voljo na spletni strani: http://www.simobil.si/ugodnosti/simpl-bonus-klub
Po 01.08.2015 bomo v Mercatorju najkasneje v 30 dneh iz baze izbrisali podatke vezane na klub M mobil.

Obstoječi uporabniki, ki se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, imajo do uveljavitve sprememb pravico odstopiti od uporabe predplačniških storitev M mobila. Pravica do odstopa od uporabe predplačniških storitev ne vpliva in ne posega v morebitne zapadle oz. neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti uporabnika.